Promocje
Materac Grande 140x200 KOKOS SANITIZED 7 SFREF
Materac Grande 140x200 KOKOS SANITIZED 7 SFREF
849,00 zł 568,00 zł
szt.
Materac Faro 180x200, 7-stref, profilowany 3D
Materac Faro 180x200, 7-stref, profilowany 3D
1 880,00 zł 1 038,00 zł
szt.
Materac Grande 160x200 KOKOS SANITIZED 7 SFREF
Materac Grande 160x200 KOKOS SANITIZED 7 SFREF
879,00 zł 618,00 zł
szt.
Materac Faro 160x200, 7-stref, profilowany 3D
Materac Faro 160x200, 7-stref, profilowany 3D
1 685,00 zł 988,00 zł
szt.
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

I. Warunki ogólne1. Sklep internetowy czasnasen.pl /dalej czasnasen.pl lub Sprzedawca/ prowadzi sprzedaż mebli oraz wyrobów tekstylnych (dalej Towary) dostępnych w ofercie znajdującej się na stronie internetowej sklepu pod adresem: www. czasnasen.pl;

2. Sklep internetowy czasnasen.pl /dalej czasnasen.pl prowadzony jest przez Emila Dobek, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą INFINITY E.Dobek Sp.k z siedzibą w Lublinie (20­541 Lublin), przy ul. Tatarakowa 16/ 38, wpisanej jest do Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000560445, NIP: 712­329­68­81, Regon: 361620591.

3. Sklep czasnasen.pl prowadzony przez Emila Dobek, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą firmą INFINITY E.Dobek Sp.k zarejestrowany jest pod adresem (główne miejsce prowadzenia działalności): 20­541 Lublin, ul. Tatarakowa 16/38, przy czym adresy dodatkowych miejsc wykonywania działalności, to: ul. Inżynierska 3, 20­601 Lublin.

4. Dane do szybkiego i efektywnego kontaktu z czasnasen.pl:

Dane adresowe / kontaktowe:

INFINITY E.Dobek Sp.k
20-­484 Lublin, ul. Inżynierska 3
tel. kom.: 884­707­120
e­mail: bok.czasnasen@gmail.com

5. Sklep czasnasen.pl komunikuje się z Klientem telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty e-mail, w wyjątkowych przypadkach (gdy kontakt telefoniczny lub e­mail nie jest możliwy lub jest utrudniony) za pośrednictwem poczty polskiej.

6. Ceny za nabywane Towary w sklepie internetowym czasnasen.pl są podane są bezpośrednio przy oferowanych Towarach w polskich złotych (PLN) i stanowią ceny brutto, tj. zawierają podatek VAT.

7. Ceny Towarów nie zawierają kosztów ich dostawy, które każdorazowo wskazane są w procesie składania Zamówienia i uzależnione są od wyboru przez Klienta sposobu zapłaty za Towar. Z przewidywanym kosztem przesyłki można zapoznać się TUTAJ. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszty dostawy, w przypadku gdy koszty dostawy ponosi Klient.

8. Klient, może dokonać zapłaty za zamówienie wybierając, jeden spośród poniżej wskazanych sposobów zapłaty:

a) za pobraniem tj. przy odbiorze Towaru poprzez zapłatę gotówki kurierowi, albo
b) przelewem, na podany w toku procedury składania zamówienia rachunek bankowy INFINITY

E.Dobek Sp.k,
ul. Tatarakowa 16/38,20­541 Lublin, MILENIUM BANK:
05 1160 2202 0000 0002 8211 5514

9. Przystąpienie do realizacji zamówienia następuje w zależności od wyboru sposobu płatności:

a) nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu, w którym nastąpiło złożenie przez Klienta zamówienia, gdy płatność ma nastąpić przy odbiorze za pośrednictwem kuriera albo
b) nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu zaksięgowania całości wpłaty dokonanej przez Klienta, gdy płatność ma nastąpić przelewem.

10. Czas realizacji zamówienia wynosi do 6 dni ROBOCZYCH, liczonych od przystąpienia do realizacji zamówienia, określonego w pkt 9 powyżej.

11. Dostawa następuje w miejsce wskazane przez Klienta w Zamówieniu, za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub kurierskiej w dni robocze w godzinach od 10:00 do 16:00.

12. Przesyłka zawiera ubezpieczenie na wypadek uszkodzenia. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia przesyłki stosowny protokół należy wypełnić w obecności kuriera.

13. Kurier nie ma obowiązku wnoszenia przesyłki.

14. W okolicznościach nadzwyczajnych czy nieprzewidzianych, niezależnych od czasnasen.pl będzie informował Klienta o zmianach lub niedogodnościach związanych z dostarczeniem Towaru.

15. Zakup Towaru potwierdza każdorazowo faktura, wystawiona w formie elektronicznej, tj. e-faktura, przesłana drogą mailową na adres e­mail podany w trakcie składania zamówienia. Na żądanie Klienta, wraz z Towarem może zostać przesłana faktura papierowa.

II . Reklamacje


1. Sklep czasnasen.pl jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru.

2. Reklamacje należy składać drogą mailową na adres bok.czasnasen@gmail.com.

3. Reklamacja powinna zawierać uzupełniony formularz zgłoszenia reklamacji dostępny TUTAJ oraz co najmniej 3 zdjęcia w formacie JPG lub PNG przedstawiające wskazywaną wadę towaru.

4. Sklep czasnasen.pl zastrzega sobie prawo do żądania uzupełnienia przez Klienta przesłanej dokumentacji, w celu pełnej weryfikacji złożonej reklamacji.

5. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od wpłynięcia reklamacji.

6. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej samej chwili.

7. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

8. Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób
zaspokojenia.

9. Obniżona cena pozostaje w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

10. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

11. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

12. Sprzedawca wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

13. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

14. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

III. Gwarancja


1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru.

2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na stronie internetowej sklepu czasnasen.pl .

IV. Odstąpienie od umowy


1. Konsumentowi nie będącemu przedsiębiorcą przysługuje prawo do odstąpienia umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od momentu otrzymania Towaru (objęcia w posiadanie Towaru przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę inną niż przewoźnik), następnie po przesłaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy konsument ma 14 dni na odesłanie rzeczy.
2. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy; Pouczenie o odstąpieniu od umowy można pobrać TUTAJ.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można pobrać TUTAJ.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć mailowo pod adresem:

bok.czasnasen@gmail.com, w takim przypadku czasnasen.pl niezwłocznie zwrotnie na adres e­mail, z którego otrzymał oświadczenie o odstąpieniu, prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób.

5. Zwrot należności nastąpi w terminie 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia konsumenta, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru; wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 290 PLN oraz ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób niewłaściwy.

7. Jeżeli zwracany Towar stanowią materace – na czas i w trakcie transportu nie wolno ich zwijać, składać ani rolować.

8. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi:

który zawarł umowę na aukcji publicznej,

­który zawarł umowę, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,

wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego

zindywidualizowanych potrzeb.

10. Dokonując zwrotu Materacy należy go odesłać na adres: INFINITY E.Dobek Sp.k, ul. Inżynierska 3, 20­-541 Lublin.

V. Treści cyfrowe


Do współpracy z systemem informatycznym czasnasen.pl po stronie Klienta konieczny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez sieć Internetu nawiązanie komunikacji ze stroną internetową sklepu czasnasen.pl. W przypadku komputera ­ system winien być wyposażony w przeglądarkę internetową Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej lub inne o podobnych parametrach. Zalecana rozdzielczość monitora ­ nie mniejsza niż: 1024x768. Urządzenia mobilne muszą być wyposażone w oprogramowanie ­ dostarczone przez wytwórcę urządzenia ­ umożliwiające wykonywanie równoważnych do w/w przeglądarek komputerowych operacji. Ponadto konieczne jest posiadanie aktywnego konta e­mail. Dla pełnego skorzystania z wszystkich funkcji Sklepu czasnasen.pl konieczne jest włączenie obsługi skryptów JavaScript i obsługi cookies. Użycie skryptów i cookies omawia POLITYKA PRYWATNOŚCI.

VI. Postanowienia końcowe


1. Umowa zawierana poprzez złożenie zamówienia przez Klienta Towaru dostępnego na stronie internetowej sklepu czasnasen.pl jest w języku polskim i stosuje się do niej przepisy prawa polskiego.

2. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna cały czas na stronie internetowej sklepu Orchidea.materace.pl w zakładce Regulamin i może być kopiowana, drukowana, przechowywana w każdym czasie przez Klienta. Treść Regulaminu może być też przesłana pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie Klienta.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)

4. W przypadku gdyby postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie były sprzeczne z przepisami prawa polskiego, powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego mają pierwszeństwo nad postanowieniami Regulaminu.

5. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w takim zakresie zostaje ono wyłączone, zaś w pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.

6. Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży przez czasnasen.pl są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej, natomiast wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej czasnasen.pl chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Administratora Strony Internetowej.

7. W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy Strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego ­ w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl